Tümaks

Petrol Cihazları

Mevcut istasyon arazisi, istasyon gibi değerlerinizi uzman ekiplerimiz ile inceleyerek yatırım analizleri çıkarmak ve yatırımları verimli hale getirmek için senaryolar hazırlamak. Akaryakıt depolama ve satış tesilerindeki mekanik, elektrik ve elektronik sistemler ve bunlara bağlı ekipmanların emniyet ve çevresel etkileşimleri, zafiyetleri, risk değerlendirmeleri ile ilgili detaylı inceleme, araştırma çalışmaları, çözüm önerileri, yeni tasarımlar ve uygulama analizleri.

devamı