. .

Tümaks Petrol Cihazları

Kurumsal Yapımız

Mevcut istasyon arazisi, istasyon gibi değerlerinizi uzman ekiplerimiz ile inceleyerek yatırım analizleri çıkarmak ve yatırımları verimli hale getirmek için senaryolar hazırlamak.

Akaryakıt depolama ve satış tesilerindeki mekanik, elektrik ve elektronik sistemler ve bunlara bağlı ekipmanların emniyet ve çevresel etkileşimleri, zafiyetleri, risk değerlendirmeleri ile ilgili detaylı inceleme, araştırma çalışmaları, çözüm önerileri, yeni tasarımlar ve uygulama analizleri.

Akaryakıt borulama tesisatlarına ait akış debi diyagramlarının hesaplanması, istenilen debi miktarına göre yeniden tasarlanıp, projelendirilmesi.

Akaryakıt kaçaklarının tespit edilmesi ve giderilmesi. İstasyon inşaat, mekanik, elektrik, elektronik ve otomasyon işlerinin yapılması, Akaryakıt istasyonları için 24 saat kesintisiz bakım ve servis hizmeti.